Ail-ddechrau


Pan sefydlais i fy mlog cyntaf nol yn 2008 roeddwn i'n golygu cylchgrawn Barn, a hynny mewn cyfnod lle nad oedd gan Barn wefan gyfoes iawn. Y syniad ar y pryd oedd creu lle i mi allu mynegi barn led-olygyddol, ond yn answyddogol ac yn anibynnol o'r cylchgrawn ei hun. Yn fuan iawn fe aeth yn rhywbeth llawer iawn my personol, fodd bynnag, a maes o law cafodd Barn wefan newydd a oedd yn cynnwys gofod blogio ar gyfer y golygydd.

Gan mod i wedi cael fy ethol i Gyngor Gwynedd, a bod helynt ad-drefnu addysg y sir ar ei anterth, daeth y Blog Answyddogol i fod yn rhywle i mi ddeud fy neud am yr hyn oedd yn digwydd ar y Cyngor, am yr ad-drefnu, am Blaid Cymru, am Lais Gwynedd ac yn y blaen. Digon distaw fu'r blog ers tro bellach, gyda bron i flwyddyn ers i mi ysgrifennu cofnod. Wrth i'r Cynllun Datblygu Lleol ddechrau bygwth creu rhyfel cartref arall rhwng cenedlaetholwyr y gogledd, mi ydw i wedi bod yn rhyw hanner meddwl ail-afael yn y blogio. Ond bob tro dwi'n edrych ar y blog gwreiddiol, mae'r dyluniad yn edrych yn fwy hen-ffasiwn na'r tro diwethaf, a'r holl beth yn teimlo fel ei fod yn perthyn i oes o'r blaen.

Felly dyma roi'r gorau i'r hen Flog Answyddogol, a dechrau hwn. Fy ngobaith ydi ella bydd y newid yma yn fodd o fy ysgogi i ail-afael yn y blogio, ond y bydd hefyd yn gyfle i ehangu'r maes llafur. Er mod i'n bwriadu dechrau drwy drafod Gwynedd, dwi'n gobeithio y bydd hwn yn llai plwyfol na'r hen flog, ac yn canolbwyntio llai ar y Cyngor. Tydw i heb fod yn ysgrifennu fawr ddim am deledu, am ffilm ac am ddiwylliant yn ehangach ers tro byd, ac mae hwn yn gyfle i ail-afael yn y pynciau hyn. Dwi hefyd yn rhyw chwarae efo'r syniad o flogio'n Saesneg, er efallai y byddai'n ddoeth cael parth arwahan ar gyfer hynny.

Dyma ni, felly. Esgyrn. Gobeithio bydd rhywun yn darllen, ac yn cael rhyw fudd o'r hyn sydd gen i'w ddeud.

Dyfrig Jones
Mae gen i nifer o swyddi a swyddogaethau, ond does nelo 'run ohonyn nhw ddim byd a'r blog yma.