At sylw aelodau Plaid Cymru


Ychydig wythnosau yn ol mi fuo Pwyllgor Etholaeth Arfon yn ddigon caredig i gynnig fy enw fel ymgeisydd ar gyfer swydd Cyfarwyddwr Polisi Plaid Cymru. Ar y pryd, roedd enw arall yn y ras, ond o be' dwi'n deall erbyn hyn, fi ydi'r unig un sy'n dal i geisio am y swydd. Serch hynny, mae Plaid Cymru yn dal i roi dewis i'r aelodau sy'n mynychu'r gynhadledd - pleidleisio drosta i, neu ail-agor yr enwebiadau. Felly os ydych chi'n aelod o'r Blaid, ac yn mynychu'r gynhadledd brynhawn dydd Gwener, mi fyswn i'n gwerthfawrogi'ch pleidlais - i osgoi yr embaras o golli etholiad lle mai fi yw'r unig ymgeisydd, gymaint ac unrhyw reswm arall.

Diolch,

Dyfrig

Dyfrig Jones
Mae gen i nifer o swyddi a swyddogaethau, ond does nelo 'run ohonyn nhw ddim byd a'r blog yma.