Gan y gwirion ayyb


Ges i sgwrs reit ddwys efo Martha, fy merch 8 oed, heddiw y cysyniad o gasineb. Nes i ddeud wrthi mai dim ond dau bobl dwi'n eu casau, hynny mewn oes o 37 mlynedd.

Yn amlwg, mi oedd Martha ishio gwybod be oedd y bobl (anhysbys) yma wedi ei neud i haeddu fy nghasineb, ac mi oeddwn i'n gwrthod ateb. Felly, mi nath Martha benderfynu trio dyfalu:

"Fo oedd y dyn nath ddyfeisio'r gair pidlan?"

"Na"

"Nath o regi ar fabi?"

"Na"

"Nath o drio crogi dafad?"

Da di plant.

Dyfrig Jones
Mae gen i nifer o swyddi a swyddogaethau, ond does nelo 'run ohonyn nhw ddim byd a'r blog yma.