Yr hyn dwi'n ei gredu ynglyn ac Israel a Phalesteina

Gan y gwirion ayyb

Anghytuno'n gyfeillgar

Ail-ddechrau